Articles - เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สพป.สพ.2

2 พฤษภาคม 55 : รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. , รศ. วราภรณ์ อุปลาคม , รศ.ดร. วิไล วัฒนดำรงกิจ , ผศ. อภิญญา สนกนก , อ.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ , นางสาวฤทัยทิพย์ ศรีคำทา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สพป.สพ.2

RSS
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สพป.สพ.2
เยี่ยมชมศูนย์กา...
Detail Download
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สพป.สพ.2
เยี่ยมชมศูนย์กา...
Detail Download
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สพป.สพ.2
เยี่ยมชมศูนย์กา...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery