กิจกรรมที่ผ่านมา
         
52         
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding & computing science วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
 
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด